Мэдээ, мэдээлэл

“АПУ” ХК нь 2023 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг олгох шийдвэрээ зарлав.

“АПУ” ХК нь 2023 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг олгох шийдвэрээ зарлав.

Дэлгэрэнгүй

Хувьцаат компаниудын ногдол ашгийн мэдээ 2024

Дараах хувьцаат компаниуд 2023 оны цэвэр ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдсэн байна. Ногдол ашгийг ҮЦТХТ дэх дансанд байршсаны дараа татан авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

"Төрийн банк" ХК- ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлагдлаа

"Төрийн банк" ХК- ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлагдлаа

Дэлгэрэнгүй

"Хаан банк" ХК-ийн "Ногоон бонд" олон нийтэд нээлттэй арилжаалагдах гэж байна.

"Хаан банк" ХК-ны "Ногоон бонд" олон нийтэд нээлттэй арилжаалагдах гэж байна.

Дэлгэрэнгүй