Онлайнаар данс нээх

  • Онлайнаар үнэт цаасны данс нээлгэх харилцагч нь Монгол Улсын иргэн байх;
  • Зөвхөн өөрийн болон өөрийн хүүхдийн үнэт цаасны дансыг онлайнаар нээлгэх;
  • Мэдээллийг үнэн зөв бөглөж бүртгүүлэх;
  • Үнэт цаасны данс нээх үйлчилгээний хураамж 10,000 төгрөг болно. Энэхүү Үнэт цаасны данс нээх үйлчилгээнд онлайнаар Монголын хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцох, арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгүүлэх эрх болон бусад үйлчилгээ багтсан болно..
  • Онлайн данс нээлгэх заавар үзэх бол ЭНД дарна уу.
  • Таны үнэт цаасны данс Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд эцэслэн нээгдэнэ. Хэвийн нөхцөлд ажлын 1-ээс 3 өдөр шаардагдах ба иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн зөрүүгээс үүсэх хугацааны хоцрогдлыг бид хариуцахгүй болохыг анхаарна уу.
  • Таны регистрийн дугаарыг ашиглан ХУР системээр дамжуулан үнэт цаасны данс нээхэд шаардлагатай мэдээллийг авах болно. Дэлгэрэнгүйг Цахим үйлчилгээний нөхцөлөөс харна уу.

Ерөнхий мэдээлэл

Регистр *:
Эрхэлсэн ажил *:
Утас *:
Имэйл:
Бүртгүүлж байгаа улс *:
Бүртгүүлж байгаа улсаас хамааран баталгаажуулалт өөр байгаа тул та бүртгүүлж байгаа улсаа сонгоно уу.
Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд, эсхүл түүний хамаарал бүхий этгээд мөн үү? *

Утасны баталгаажуулалт

Утас *:
Имэйл *:
Код *:

Таны утсанд /имэйлд/ 6 оронтой код илгээсэн. Кодоо оруулж цааш үргэлжлүүлнэ үү.
Хэрэв танд баталгаажуулах код очихгүй байвал.
120 секунтын дараа дахин илгээнэ үү.

Банкны дансны мэдээлэл

Банк *:
Дансны дугаар *:

Нууц үг

Нууц үг *:
Нууц үг давт *:

Та хамгийн багадаа 8 орон бүхий латин том жижиг үсэг тоо орсон нууц үг зохиож оруулна уу.
Энэ нууц үг нь манай системд нэвтрэх нууц үг болно.

Төлбөр төлөлт

Банк Дансны дугаар Хүлээн авагчийн нэр Гүйлгээний утга
1 Голомт банк 2205131015 Гүүдсек Регистрийн дугаар Утас
2 Хаан банк 5111466855 Гүүдсек Регистрийн дугаар Утас
  • Төлбөрөө төлсний дараа таны бүртгэл баталгаажих болно.
  • Данс нээлгэсний хураамжаа дээрх данснуудаас сонгон гүйлгээний утга дээр өөрийн утас болон регистрийн дугаарыг крил үсгээр алдаагүй зөв бичиж төлбөрөө хийнэ үү./Төлбөр баталгаажуулаагүй тохиолдолд таны данс нээгдэхгүй болохыг анхаарна уу./