Онлайнаар данс нээх

 • Онлайнаар данс нээлгэхдээ монгол улсын иргэн байх.
 • Заавал талбаруудыг үнэн зөв бөглөсөн эсэхээ нягтална уу. Буруу бөглөснөөс данс нээгдэхгүй болохыг анхаарна уу.
 • Онлайн данс нээлгэх заавар үзэх бол ЭНД дар.
 • Хэрэв та 108,000₮ хүртэл дүнгээр “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ны нэмж гаргаж байгаа хувьцааг авах бол үнэт цаасны данс нээх хураамж 2,000₮-ийг төлж дансаа нээлгэх боломжтой.
 • 108,000₮-с дээш дүнгээр хувьцаа авах бол үнэт цаасны данс нээх хураамж 0 төгрөгөөр дансаа нээлгэх боломжтой.
 • Үнэт цаасны данс ажлын 1-2 өдөрт нээгддэг бөгөөд иргэний мэдээлэл улсын бүртгэлтэй таарахгүй байгаагаас үүдэн гарах хугацааны хоцрогдлыг бид хариуцахгүй болно.

Ерөнхий мэдээлэл

Овог *:
Нэр *:
Регистр *:
Эрхэлсэн ажил *:
Утас *:
Имэйл:
Бүртгүүлж байгаа улс *:
Бүртгүүлж байгаа улсаас хамааран баталгаажуулалт өөр байгаа тул та бүртгүүлж байгаа улсаа сонгоно уу.

Утасны баталгаажуулалт

Утас *:
Имэйл *:
Код *:

Таны утсанд 6 оронтой код илгээсэн. Кодоо оруулж цааш үргэлжлүүлнэ үү.
Хэрэв таны утсанд баталгаажуулах код очихгүй байвал.
60 секунтын дараа дахин илгээнэ үү.

Хаяг / холбоо барих мэдээлэл

Аймаг/хот *:
Сум/дүүрэг *:
Баг/хороо *:
Төлөөлөгчийн код :

Банкны дансны мэдээлэл

Банк *:
Дансны дугаар *:

Нууц үг

Нууц үг *:
Нууц үг давт *:

Та хамгийн багадаа 8 орон бүхий латин том жижиг үсэг тоо орсон нууц үг зохиож оруулна уу.
Энэ нууц үг нь манай системд нэвтрэх нууц үг болно.

Төлбөр төлөлт

Банк Дансны дугаар Хүлээн авагчийн нэр Гүйлгээний утга
1 Голомт банк 2205131015 Гүүдсек Регистрийн дугаар Утас
2 Хаан банк 5111466855 Гүүдсек Регистрийн дугаар Утас
 • Төлбөрөө төлсний дараа таны бүртгэл баталгаажих болно.
 • Данс нээлгэсний хураамжаа дээрх данснуудаас сонгон гүйлгээний утга дээр өөрийн утас болон регистрийн дугаарыг крил үсгээр алдаагүй зөв бичиж төлбөрөө хийнэ үү./Төлбөр баталгаажуулаагүй тохиолдолд танай мэдээлэл 3 хоноод устах болно./
 • Хэрэв та “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ны хувьцаа захиалах бол
 • Гүүдсек ҮЦК-ийн 5704318133 тоот Хаан банкны данс руу хувьцаа авах мөнгөн дүн дээр шимтгэл 0.56%-ийг нэмж шилжүүлнэ.
  Гүйлгээний утга дээр : Өөрийн регистрийн дугаар, утасны дугаар, SPO гэсэн мэдээллүүдийг бичих ёстойг анхаарна уу. !!!

 • Жишээлбэл та 108₮-ийн нэрлэсэн үнэ бүхий тус хувьцаанаас 1,000 ширхэгийг авах бол 108,000₮ + 605₮(108,000₮-ийн 0.56%)=108,605₮-ийг дээрх данс руу шилжүүлнэ