Мэдээ, мэдээлэл

“ХАС БАНК” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны II хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 23 төгрөг 99 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Та www.goodsec.mn хуудсаар дамжуулан ногдол ашгаа авах боломжтой.0 сэтгэгдэл байна.

Сэтгэгдэл бичих