Мэдээ, мэдээлэл

“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Техник импорт” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 950 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Та www.goodsec.mn хуудсаар дамжуулан ногдол ашгаа авах боломжтой.0 сэтгэгдэл байна.

Сэтгэгдэл бичих