Мэдээ, мэдээлэл

"Омни Ассет" ХБҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаа эхэлнэ

“Омни ассет ТЗК” ХХК нь жилийн 19.6 хувийн хүүтэй 24 сарын хугацаатай энэхүү ХБҮЦ-ыг олон нийтэд санал болгож нийт тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

Тус ХБҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2023.11.22-ны өдрөөс 11.28-ны өдрүүдэд 10:00-16:00 цагийн хооронд хүлээн авна.

Үнэт цаасны нэр: "Омни Ассет" ХБҮЦ

Үнэт цаасны тоо ширхэг: 60,000 ширхэг

Үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг

Үнэт цаасны нийт үнийн дүн: 6,000,000,000 төгрөг

Үнэт цаасны жилийн хүү /татварын өмнөх/: Жилийн 19.60%

Үнэт цаасны жилийн хүү/татварын дараах/: Жилийн 18.62%

Үнэт цаасны хугацаа: 24 сар

Үнэт цаасны хүү төлөгдөх хугацаа /давтамж/: Улирал тутамд

Үндсэн төлбөр төлөгдөх хугацаа: Жилд 1 удаа

Үнэт цаасны төлбөр төлөгдөх эх үүсвэр: Хөрөнгийн багцын зээлийн үндсэн болон хүүгийн орлого

Анхааруулга: Захиалгын дүн санал болгож буй үнийн дүнд хүрч, захиалга 100 хувьд хүрсэн тохиолдолд анхдагч зах зээлийн арилжаа хаагдах нөхцөлтэй болно.

Үнэт цаасны дэлгэрэнгүй танилцуулгыг эндээс үзнэ үү.

0 сэтгэгдэл байна.

Сэтгэгдэл бичих