Мэдээ, мэдээлэл

Чингис Хаан Хөрөнгийн Биржтэй гишүүнчлэлийн гэрээ байгууллаа.