Нууц үг сэргээх

  • Та зөвхөн өмнө нь бүртгүүлсэн утас эсвэл имэйл хаягаар нууц үгээ сэргээх боломжтой бөгөөд хэрэв эдгээрийг мартсан буюу ашиглахаа больсон бол компанийн салбар/төлөөлөгч дээр биеэр очиж сэргээн авах шаардлагатай.