Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Гүүдсек үнэт цаасны компани нь дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Үнэт цаасны данс нээх үйлчилгээ

Та хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд оролцох, хувьцаны ногдол ашиг хүртэх зорилгоор Үнэт цаасны дансаа манайд компанид нээлгэх боломжтой.

Арилжааны зуучлал

Монголын Хөрөнгийн биржийн өдөр тутмын арилжаанд оролцох боломжийг бид танд олгож байна.

 

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Шинээр хувьцаа гаргаж буй компаниас нийтэд санал болгож буй хувьцааг анхдагч зах зээл дээр борлуулах, худалдан авах үйлчилгээ.